Emisyon (Baca Gazı) Ölçümü

Gemar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı alanında uzman personeli ile, atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak amacıyla 03.07.2009 tarihinde 27277 Resmi gazete sayısı ile yayımlanan  “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ve13.01.2005 tarihli 25699 resmi gazete sayılı “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ne göre analizlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

BACA GAZI ÖLÇÜMÜ (EMİSYON)

 • Yanma Gazları Ölçümü (CO, CO2, O2, SO2, NOx, NO, NO2)
 • Ağır Metal Örnekleme (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Ag, Tl, Zn)
 • HCl (Klor)-HF (Flor) Ölçüm ve Analizi
 • Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Örnekleme ve analizi
 • Bacada İslilik Analizi   
 • Bacada Hız Tayini
 • Gaz Sıcaklığı Tayini
 • Baca Gazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi
 • Baca Yüksekliklerinin Belirlenmesi
 • Kütlesel Debi Hesaplanması
 • Kazan Verim Ölçümü

       

        SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ için tıklayınız.
        ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ için tıklayınız.