Gürültü Ölçümleri

Gürültü ölçümlerinin amacı çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere ;

Değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak ;

Özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLER

  • Akustik Gürültü Ölçümleri
  • Şantiye Alanları
  • Sanayi Tesisleri
  • Rekreasyon ve Eğlence Yerleri
  • Atölyeler-İmalathane-İşyerleri-Konutlar
  • Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Kaynaklı
  • Arka Plan Gürültü Seviyeleri