İmisyon (Hava Kal.) Ölçüm

İmisyon atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere denir. İnsanlar seçme şansı olmadan atmosferdeki bu havayı solurlar. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işletmeler Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ’ne göre Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğe göre çevre iznine ve lisansına tabi işletmelere iznin verildiği sırada öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste gerçekleştirilen iyileştirmeleri her iki yılda bir, rapor etmek zorundadır. Bu rapor ve bu raporda yer alacak ölçümler Bakanlıkça emisyon/imisyon ölçümü yapma konusunda yetki verilen kurum veya kuruluşlara yaptırılmalıdır.

Laboratuvarımız imisyon ölçümleri konusunda aşağıdaki parametreler çerçevesinde uzman personellerimiz ile sizlerin yasal mevzuata uygunluk çalışmalarınız sürecinde işlerinizi kolaylaştırmaktan mutluluk duyacaktır.


  • İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümü
  • Havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini (PM10)
  • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) tayini
  • Pasif Difüzyon Tüpü İle Hava Kalitesi (İmisyon) Ölçümü
  • Ortamdaki Nem Yüzdesinin Belirlenmesi
  • Çöken Toz Ölçümü ve Analizi
  • Ortam Sıcaklığı Tayini
  • Hava Kalitesi Modellemesi


T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni mevzuatlar, Çevre  İzinleri kapsamında Emisyon Ölçüm Raporları ve Çevresel Etki Değerlendirme Raporları bünyesinde “ Hava Kalitesi Modeli ” hazırlanmasını istemektedir.

Gemar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı konusunda uzman personelleri ile Hava Kalitesi Modelleme Çalışmalarına Profesyonel ve Kurumsal çözümler sunmaktadır.


    HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ İçin Tıklayınız...