İş Sağ. ve İşçi Güv. Ölç.

Gemar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı, günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamımızdaki koşulların tanımlanması ve kullanılan yada herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli çalışma ortamı sağlamak amacıyla, çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm ve analizlerini NIOSH, OSHA, ASTM, TSE standartları kapsamında yasal mevzuata uygunluk çalışmalarınız sürecinde kolaylaştırmaktan mutluluk duyacaktır.

  • Hava Akım Hızı
  • Ortam Gürültü, Toz ve VOC Ölçümleri ve Analizleri
  • Kişisel Maruziyet Gürültü-Titreşim, Toz ve VOC Ölçümleri ve Analizleri
  • İşyeri Çalışma Ortamı Termal Konfor Ölçümleri
  • Aydınlatma Düzeyi Ölçümleri