Su - Atıksu Analizleri

Laboratuvarımızda atık su numunelerinin analizleri gerçekleştirilmektedir. Numuneleriniz yetkili numune alma personelleri tarafından alınarak, uygun süre ve saklama koşullarında laboratuvara taşınmakta ve yetkili analistler tarafından analiz edilmektedir.

 • pH
 • İletkenlik
 • Toplam Askıda Katı Madde
 • Kimyasal Oksijen (KOİ)
 • Yağ-Gres
 • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ)
 • Çözünmüş Oksijen
 • Çökelebilir Katı Madde
 • Toplam Fosfor ve Ortofosfat
 • Amonyum/Amonyum Azotu
 • Nitrit-Nitrit Azotu
 • Renk,Krom (Cr+6),
 • Sülfat
 • Atıksu, Deniz Suyu, Yüzeysuyu, Yeraltı Suyu, Akarsu Ve Göllerden Numune Alma

    SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ için tıklayınız.
    SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ için tıklayınız.
    SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ için tıklayınız.