Titreşim Ölçümleri

Etkilenen yapılar üzerinde titreşimin etkilerinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak titreşim ölçümleri, nokta kaynaklı titreşim ölçümleri ve patlama tesiriyle meydana gelen hava şoku ve yer titreşim ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ve verilerin oluşturulması için konsunda uzman personelleri ile laboratuvarımız sizlerin yasal mevzuata uygunluk çalışmalarınız sürecinde işlerinizi kolaylaştırmaktan mutluluk duyacaktır.


TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

  • Maden ve Taş Ocakları  
  • Binalarda, Bina İçindeki Makine Ve Teçhizat Kaynaklı
  • Tesis İçi