Vizyon & Misyon

Gemar Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarı, çalışanlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye, toplum ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık örneği olmayı hedefler.Gemar Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarıyüksek etik davranış standartlarına bağlıdır. Tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası normlara tam bir uyum içinde sürdürür. Faaliyetleri esnasında tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilere karşı tarafsız ve eşit mesafede durur. GEMAR, birlikte çalıştığı firmalara ait her türlü ticari, mali bilgi ve belge ile üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki bilgileri, “Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması” çerçevesinde değerlendirir ve çalışanlarına ve paydaşlarına ait kişisel bilgilerinin korunmasına özen gösterir.

GEMAR, tüm çalışanları için en üst düzeyde güvenli çalışma ortamı ve konforu sağlar ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapar. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir.

Yasal ve etik değerler içerisinde rekabeti temel ilke kabul eder ve rekabet hukukuna riayet eder. Rekabeti kısıtlayıcı ve tekelci yaklaşımları desteklemez